Verslag algemeen overleg radioactief materiaal gepubliceerd

Print     PDF

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 28 november 2018 algemeen overleg gevoerd met staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) over opwerking van radioactief materiaal. Daarbij heeft de PvdD vragen gesteld over de afvoer en de opslag van hoogradioactief afval van NRG in Petten: "In de huidige opslag zijn de vaten gaan roesten, waardoor een aantal klem is komen te zitten en alleen met heel veel moeite en met heel veel geld – 117 miljoen euro belastinggeld – is dat afval nu boven de grond te halen. Het afval wordt nu afgevoerd naar Dessel in België. Daar wordt het tot platte schijven samengeperst. Die hoogradioactieve schijven worden dan naar Zeeland gebracht, waar ze tot 2130 worden opgeslagen bij de COVRA. ...
Kan de Staatssecretaris garanderen dat er bij het transport gekozen wordt voor de allerveiligste manier van transport en niet voor de goedkoopste manier? Hoe kan de Staatssecretaris daar toezicht op houden? Hoe wordt voorkomen dat er opnieuw grote problemen ontstaan in de opslag van het samengeperste materiaal? Immers, als er iets misgaat, kan het moeilijker en kostbaarder zijn om de vaten te herstellen als het materiaal is samengeperst."

Gecorrodeerde vaatjes

De staatssecretaris antwoordde dat bij verwerking van de vier gecorrodeerde vaatjes de oorzaak van de corrosie, pvc, wordt weggenomen. COVRA is goed ingericht voor de veilige opslag van afval dat op deze manier is verwerkt. Bij het transport van dit afval wordt gebruik gemaakt van specifiek ontworpen en gecertificeerde containers. Dat gebeurt op basis van nationale en Europese regelgeving, onder toezicht door zowel het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) als de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming).

Verder meldde zij dat bij de recente missie van het atoomagentschap expliciet naar het transport is gekeken. Op het punt van het transport van dit soort materiaal is het oordeel dat Nederland aan alle eisen voldoet, aldus staatssecretaris Van Veldhoven.