Verbod op varend ontgassen in Gelderland

Print     PDF

In navolging van diverse andere provincies hebben De Provinciale Staten van Gelderland een positief besluit hebben genomen over het Gelderse ontgasverbod. Dit is onderdeel van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Dat betekent dat op de Gelderse wateren het ontgassen van benzeen en benzeenhouden stoffen (> 10%) door binnenvaartschepen verboden wordt. Het verbod wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad en treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte daarvan. Met het verbod sluiten Gelderland aan bij verboden die inmiddels in een aantal provincies van kracht zijn.

Overzicht bestaande ontgassingsverboden in Nederland, België en Duitsland (ESO/EBU)