Veiligheid Voorop publiceert rapportage 2016

Print     PDF
Rubriek

Het project Veiligheid Voorop (programma voor Brzo-bedrijven) heeft ook in 2016 heeft zijn rapportage over 2016 gepubliceerd. Er sluiten zich steeds meer branches en bedrijven aan bij Veiligheid Voorop. De aangesloten partijen zijn zeer betrokken en hebben veel activiteiten ontwikkeld om de veiligheid in Nederland te verbeteren. 

Prestatie-indicatoren

De resultaten van de inspanningen zijn af te lezen uit de prestatie-indicatoren. Positief is de verdere stijging van de bedrijven die een leveranciersbeoordeling toepassen en de verder daling van het aantal lekkages. Het aantal arbeidsongevallen blijft stabiel en ligt in vergelijking met andere sectoren op een relatief laag niveau.

Zelfbeoordeling

Veiligheid Voorop zal zich in de komende jaren blijven inspannen om de doelstelling van ‘nul incidenten’ voort te zetten. In het Meerjarenprogramma 2017-2019 heeft het project niet alleen zijn ambities, maar ook concrete actieplannen vastgesteld. De focus zal daarbij liggen op toepassen van de zelfbeoordeling, leren van incidenten, betrokken leiderschap en meer en kwalitatief betere rapportage. De Safety Deals zijn daarbij een belangrijke aanjager.

Rapportage 2016 (Veiligheid Voorop)

Meerjarenplan 2017 - 2019 (Veiligheid Voorop)