Veiligheid van constructies bij blootstelling aan LNG staat centraal bij NEN

Print     PDF
Rubriek

Hoe veilig is een constructie als deze wordt blootgesteld aan LNG of andere cryogene stoffen? Het antwoord op deze vraag staat centraal tijdens een workshop die NEN over dit onderwerp organiseert op 28 november. Tijdens de workshop wordt de nieuwe reeks ISO 20088-normen over het omgaan met cryogene blootstelling gepresenteerd.

De behoefte aan oplossingen om de risico’s van blootstelling aan LNG te verlagen werd zo’n twintig jaar geleden vastgesteld. In de afgelopen tien jaar zijn ‘cryogenic spillage protection’ (CSP) systemen gemeengoed geworden, onder invloed van de groeiende LNG-industrie.

Als reactie hierop is een ISO-werkgroep ingesteld om internationale normen te ontwikkelen met testprotocollen voor materialen ter bescherming tegen cryogeen blootstelling. Dit zijn de ISO 20088-normen. Deze zijn niet voldoende om specifieke risico’s volledig aan te pakken. Er is behoefte aan het volledig in kaart brengen van ongeplande gebeurtenissen waar LNG vrijkomt. Nauwe samenwerking met eigenaren en ontwerpers is nodig om deze projectspecifieke risico’s aan te pakken en robuuste oplossingen te ontwikkelen.

Economische en technische overwegingen spelen een rol bij het vinden van de juiste balans in systeemselectie en ontwerp, maar de gevolgen van die beslissingen worden niet altijd begrepen. Tijdens de workshop worden de uitdagingen nader toegelicht, ook in relatie tot ISO 20088. Vervolgens worden de deelnemers uitgedaagd om samen oplossingen te vinden die de LNG-industrie ten goede komen.

Bron: NEN