Veel overtredingen bij ILT-actie goederenvervoer Zeeland

Print     PDF
Rubriek

Bij een derde van de vrachtwagens die zijn gecontroleerd tijdens een driedaagse actie in Zeeland, is een overtreding geconstateerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inspecteerde eind oktober 222 voertuigen en constateerde ruim 70 overtredingen. De meeste overtredingen betroffen de rij- en rusttijden: 33 chauffeurs waren in overtreding. De inspecteurs stelden 11 maal vast dat met de tachograaf was gemanipuleerd en 8 vrachtwagens waren overbeladen. De resultaten van de driedaagse actie zijn voor de ILT aanleiding om deze controle binnen afzienbare tijd te herhalen.

Sloegebied Vlissingen

De intensieve driedaagse controle in Zeeland (Walcheren en Zeeuws Vlaanderen) is uitgevoerd vanwege het grote belang van het Sloegebied Vlissingen en de vervoersstroom van en naar Walcheren via de Westerscheldetunnel en van en naar Antwerpen, Zeebrugge , Terneuzen, Sluiskil en Vlissingen.

Rij- en rusttijden

Opvallend bij deze controle was het grote aantal overtredingen van de rij- en rusttijden. Landelijk ligt dat tussen de 10 en 12%, bij de recente controle in Zeeland was dit percentage bijna 15. Het percentage overtredingen voor overbelading was daarentegen in lijn met het landelijk gemiddelde.