Varend ontgassen wordt in 2024 geheel verboden

Print     PDF

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen laat in antwoord op vragen van de Tweede Kamer weten, dat er hard gewerkt wordt om het varend ontgassen volledig te kunnen verbieden.

Dat kan momenteel niet, omdat de nu geldende ADN alleen een verbod kent op ontgassen in dichtbevolkte gebieden en in de nabijheid van bruggen en sluizen. Het ADN bepaalt dat op andere plaatsen wel varend ontgast kan worden. Het Europese CDNI-verdrag wordt echter zodanig aangepast, dat het in 2024 zal uitmonden in een totaalverbod op ontgassen. In de tussentijd zal de minister erop toezien dat de definitie van dichtbevolkt gebied zo snel mogelijk wordt vastgesteld. Daarnaast erkent zij dat er op dit moment in Nederland nog maar een beperkt aantal ontgassingsinstallaties operationeel is.

Van Nieuwenhuizen verwelkomt lokale initiatieven tegen varend ontgassen, zoals de gemeenteraad van Rotterdam die heeft genomen. Tegelijkertijd moet echter worden voorkomen dat de regelgeving voor de ondernemers fragmentarisch en onoverzichtelijk wordt.

Bron: Tweede Kamer