Varend bunkeren geen extra risico

In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zuid Holland is onderzocht of varend bunkeren
grotere of andere risico's met zich mee brengt dan bunkeren aan een stationair bunkerstation. Daaruit blijkt dat varend bunkeren levert geen significante bijdrage aan het risico voor de externe veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen over de hoofdvaarwegen.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren