Vanaf 27 oktober handhavingsactie containerbinnenvaart

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), Rijkswaterstaat en het KLPD houden vanaf 27 oktober op het Rijn-Scheldekanaal een tweedaagse gezamenlijke handhavingsactie in het containervervoer per binnenvaartschepen. De gezamenlijke diensten inspecteren tijdens de actie op de corridor Rotterdam-Antwerpen vooral op de aanwezigheid van de voorgeschreven ladinginformatie bij het vervoer van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen.


Tevens wordt gecontroleerd of de schippers de verplichte meldingen aan het zogenoemde Informatie en Volg  Systeem (IVS) hebben gedaan.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren