Vanaf 1 juli handhaving op ontgassingsverbod Zeeland

Print     PDF

Vanaf 1 juli a.s. wordt het ontgassingsverbod gehandhaafd dat vorig jaar is ingesteld in de provincie Zeeland. Tot die datum heeft Gedeputeerde Staten van Zeeland vrijstelling verleend op het verbod in de Provinciale Milieuverordening. Dit omdat er nog geen ontgassingsinstallatie werkzaam was in de provincie. Volgens BN De Stem is er echter op dit moment nog steeds geen ontgassingsinstallatie actief in Zeeland. Er zijn wel bedrijven die dit kunnen aanbieden, maar de vergunningstrajecten daarvoor zijn nog niet afgerond, zo stelt BN De Stem.

In de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht en Noord-Holland geldt al een verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende koolwaterstoffen.

In Gevaarlijke Lading 3-2018 staat een artikel over de Taskforce Varend Ontgassen (voor tijdschriftabonnees).