Van Nieuwenhoven: ratificatie CDNI door Duitsland waarschijnlijk medio 2020

Print     PDF

In een brief aan de Tweede Kamer licht minister Van Nieuwenhoven de stand van zaken van de invoering van het verbod op varend ontgassen toe. In de CDNI-vergadering van 2-3 april jl. is door Nederland aandacht gevraagd voor een snelle ratificatie door de verdragstaten. Desgevraagd gaven alle partijen aan goede voortgang te boeken en mogelijk eind van dit jaar het verdrag te kunnen ratificeren. Alleen Duitsland gaf aan voor de ratificatie tot medio 2020 nodig te hebben. Er wordt vastgehouden aan een gelijktijdige invoering in alle verdragsstaten van het verbod op varend ontgassen, dat zou dus betekenen op zijn vroegst medio 2020.

Standaard-vervoersovereenkomst

De minister stelt dat de Taskforce de lopende acties voortvarend oppakt. Zo wordt er gewerkt aan de inrichting van het administratief toezicht en aan een standaard-vervoersovereenkomst. Die is nodig om te zorgen dat de kosten van het ontgassen ook daadwerkelijk bij de verlader belegd worden, zoals het CDNI beoogt. Ook wordt de eerder aangekondigde handhavingsactie voorbereid. Er bestaat ook nog een aantal vragen rond vergunningverlening aan dampverwerkingsinstallaties, zoals de mogelijkheid om experimenteerruimte te creëren, en de vraag of de opgevangen dampen als product of als afvalstroom beschouwd moeten worden. Deze vragen zullen op uitvoeringsniveau nader uitgewerkt worden, aldus de minister. 

Thema-actie handhaving

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft voor september 2019 een actie gepland om in samenwerking met Rijkswaterstaat en andere diensten de mogelijkheden te verkennen van het toezichthouden op het ontgassen in het kader van het vernieuwde CDNI-verdrag. Doel van deze verkenning is om vast te stellen op welke wijze het verbod uit het CDNI op het ontgassen van bepaalde stoffen het meest effectief kan worden gehandhaafd. Hierbij zullen ook de mogelijkheden van vernieuwende toezichttechnieken worden verkend. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de inzet van drones met voor dit toezicht geschikte camera en e-noses. Deze toezichtverkenning zal gericht worden op locaties waar nu overlast wordt ervaren, onder andere in dichtbevolkte gebieden. Bij het vaststellen van een overtreding zal handhavend worden opgetreden.