Update Basisgids Omgevingswet beschikbaar

Print     PDF
Rubriek

Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet publiceerde in maart 2017 de Basisgids Omgevingswet. Er is nu een bijgewerkte versie beschikbaar op de website. De Basisgids Omgevingswet biedt u een kennisbasis rond het juridisch stelsel van de Omgevingswet, bedoeld voor alle overheden.

 De Basisgids bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inleiding
  • Deel 1: Aanleiding en doelstellingen
  • Deel 2: Kerninstrumenten en beleidscyclus
  • Deel 3: Omgevingswaarden en instructie(regels)
  • Deel 4: Nadere duiding inhoud AMvB's
  • Afsluiting: hoe verder?