Toezichtplan Veilig Vervoer over Water gepubliceerd

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties heeft het Toezichtplan Veilig Vervoer over Water 2015 gepubliceerd. Dit is plan waarin de negen toezichthouders in de zeehavens en op de binnenwateren aangeven wat ze gezamenlijk gedaan hebben en in 2015 gaan doen. Enkele thema's en speerpunten voor 2015 zijn: bunkerolie, afvalstoffen, ontgassen en gevaarlijke lading.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren