Terugplaatsen jukken stuw Grave gestart

Print     PDF

Rijkswaterstaat is gestart met het terugplaatsen van de vijf jukken en vijftien schuiven in stuw Grave in de Maas. Deze week worden de eerste jukken aan de stuwbrug gemonteerd, volgende week de andere jukken en daarna volgen de schuiven. Naar verwachting is stuw Grave in juli 2017 volledig hersteld en operationeel.

Onderzoeksraad

Bij de aanvaring van stuw Grave op 29 december 2016 werden vijf jukken van de stuw beschadigd. Een binnenvaartschip dat benzeen vervoerde voer in dichte mist tegen de stuw aan. Daarbij is een zeer kleine hoeveelheid benzeen vrijgekomen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is bezig met een onderzoek naar de aanvaring. Het onderzoek richt zich op de aanvaring zelf, maar ook op de wijze waarop is omgegaan met de gevolgen.