Studenten bedenken innovatieve oplossingen voor veiligheidsvraagstukken

Print     PDF
Rubriek

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) gaat samenwerken met zestig studenten om antwoord te vinden op een aantal vragen:

  1. Wat is de meest optimale manier om kennis te delen tussen veiligheidsregio’s?
  2. Welke veiligheidsrisico’s voor hulpverleners ontstaan er door de energietransitie?
  3. Hoe kunnen technologische innovaties worden toegepast in de hulpverleningssector?
  4. Wat zijn de veiligheidsrisico’s van de ontwikkelingen in de transitie naar duurzame energiebronnen?
  5. Wat is de meest optimale manier om kennis te delen tussen veiligheidsregio’s?

Zestig studenten gaan aan de slag met het bedenken van innovatieve oplossingen of oplossingsrichtingen voor veiligheidsvraagstukken van onder andere het IFV.

De samenwerking is onderdeel van het project ‘Jong talent aan het woord’, dat een initiatief is van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het doel is om de studenten uit te dagen om, samen met de opdrachtgevende organisaties, oplossingen te vinden voor verschillende vraagstukken. Innovatief denken, creativiteit en out of the box denken staan hierbij centraal.

De nieuwe en frisse manier van kijken naar de vraagstukken door de studenten maakt deelname aan dit project interessant voor het IFV. De studenten krijgen de kans om oplossingen te bedenken voor praktijkvraagstukken en maken als jonge professionals kennis met het werkveld.

Eind november presenteren de studenten hun ideeën. Dan wordt duidelijk wat de samenwerking met studenten heeft opgeleverd en hoe het IFV aan de slag gaat met de uitkomsten.

Bron: Instituut Fysieke Veiligheid