Stoffenchecker conform regelgeving 2019

Print     PDF

Sinds 1 januari van dit jaar is de Stoffenchecker op deze portal (voor abonnees van de verschillende modaliteit) gebaseerd op de tabellen uit de nieuwe regelgeving die per 1 januari 2019 van kracht is geworden: ADR 2019, ADN 2019 en IMDG Code 2018 (amendement 39-18). U vindt hier dus de gegevens uit de nieuwe Tabel A en C en de nieuwe Dangerous Goods List van de IMDG Code.

Officiële vertaling

De tekstuele toelichting en de randnummers waarnaar doorgelinkt wordt, komen nog wel uit ADR 2017 en ADN 2017. Dit omdat de officiële Nederlandse vertaling van ADR en ADN 2019 vanuit de overheid nog niet beschikbaar is. Zodra dit het geval is, komt op deze portal ook de regelgeving 2019 beschikbaar en zal daarnaar doorgelinkt worden vanuit de Stoffenchecker; niet alleen bij ADR en ADN, maar ook bij RID. 

IMDG

Van de IMDG Code is nu de nieuwe (huidige) versie van 2018 (amendement 39-18) op deze portal beschikbaar. De versie van 2016 (38-16) is en blijft ook beschikbaar. Als de nieuwe versies van de andere regelgeving zijn gepubliceerd, blijven ook de 'oude' versies op deze portal beschikbaar. Ook de tabellen zijn en blijven in Excel-formaat beschikbaar in Deel 3 van de verschillende regelingen.

Stofinformatie uitsplitsen

In de Stoffenchecker vindt u uitgebreide informatie per stof die vervoerd of opgeslagen wordt. U kunt deze stof vinden door te zoeken op UN-nummer of stofnaam. De informatie uit de tabellen is voorzien van een toelichting uit de regelgeving en bevat directe links naar de van toepassing zijnde regelgeving. U kunt de stofinformatie uitsplitsen naar modaliteit (weg, binnenvaart, spoor, zee) en/of vervoerswijze (colli, tankvervoer, losgestort). Een van de extra's in de Stoffenchecker is de vermelding van de 'benaming' en 'juiste vervoersnaam' van alle stoffen in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Wilt u meer informatie over de stoffenchecker of andere onderdelen van deze portal, neem contact op met Sdu.