Staatssecretaris wil risicoplafonds Basisnet aanpassen

Print     PDF

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) heeft de nieuwe prognoses voor het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze prognoses, die ProRail in samenspraak met vertegenwoordigers van vervoerders en verladers heeft opgesteld, vormen de eerste stap naar een robuust Basisnet. De volgende stap is om met deze prognoses de omvang van de risico’s te berekenen en met regionale en lokale overheden in gesprek te gaan over benodigde aanpassingen van de risicoplafonds in het Basisnet, aldus de staatssecretaris. Hierover zijn inmiddels Kamervragen gesteld en nieuwsberichten in de media gekomen (zie hieronder). Als de Kamervragen beantwoord zijn, leest u ook daarover op deze portal.

Quick Scan

Verder schrijft Van Veldhoven dat ze een Quick Scan heeft laten uitvoeren voor de chemische clusters van Amsterdam, Rotterdam, Zeeland, Moerdijk en Delfzijl. In deze quick scan zijn enkele potentiële mogelijkheden geïdentificeerd om vervoersstromen te combineren, een modal shift of productie op locatie te realiseren. De staatssecretaris gaat een dialoog starten met de betrokken bedrijven, om de praktische haalbaarheid te verkennen.

In Gevaarlijke Lading 4/2017 is een artikel gepubliceerd over het onderzoek naar de robuustheid van het Basisnet (voor abonnees magazine Gevaarlijke Lading). De conclusie was dat Basisnet een goed systeem is, maar nog niet in balans was/is. Als de aanbevelingen in het onderzoeksrapport opgevolgd zouden worden, zou het Basisnet robuust en daarmee succesvol kunnen worden.

Kamervragen

Kamervragen CDA/D66

Kamervragen SP

Kamervragen VVD

Nieuws in de media

Ministerie wil gevaariljke stoffen over Twents spoor legaliseren (Tubantia, 25 januari)

Kamervragen over toestaan meer giftreinen in regio (Tubantia, 28 januari)

Meer giftreinen door gemente nog geen feit (Lochems Nieuws, 28 januari)

Partij voor de Dieren en SP: niet nog meer gif- en ploftreinen door Gelderland (28 januari)

Te veel gevaarlijke stoffen per trein langs Amersfoort (AD, 30 januari)

Amersfoort moet vuist maken tegen giftreinen (AD, 4 februari)

Bouwers en bewoners bang voor meer giftreinen door Eindhoven en Helmond (ED, 19 februari)