Staatssecretaris: derde van de REACH-registratiedossiers bevatte fouten

Print     PDF
Rubriek

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&M) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken van de Nederlandse Reach-registratiedossiers en het wegwerken van de tekortkomingen ervan. Recentelijk is uit informatie van het Europees agentschap voor chemische stoffen Echa gebleken dat van de 350 gecontroleerde dossiers er 121 niet in orde waren.

Registratie

De Reach-verordening is de regelgeving voor het registreren van stoffen die in Europa op de markt zijn. Reach bepaalt dat alle stoffen die in een hoeveelheid van meer dan één ton per jaar op de markt worden gebracht, verplicht moeten worden geregistreerd door degene die de stof op de markt brengt, de fabrikant of importeur. Welke informatie hiertoe moet worden aangeleverd, hangt af van de hoeveelheid die jaarlijks op de markt wordt gebracht. Onder de 10 ton is slechts beperkte informatie nodig, boven de 1000 ton zeer uitgebreide informatie.

Compliance check

De registratie van stoffen vindt plaats bij het Europees chemicaliënagentschap Echa, zo meldt Van Veldhoven. De juistheid van de informatie wordt beoordeeld in een zogenoemde compliance check. Vorig jaar hebben twee Duitse agentschappen (BfR en UBA) samen met Echa een onderzoek uitgevoerd waarin een snelle screening is gedaan. Dit leverde de volgende cijfers op:

  • In de categorie 100 – 1000 ton voldoet op basis van deze screening 44% van de dossiers aan de eisen van Reach, is 37% te complex om met de uitgevoerde studie een conclusie te kunnen trekken en zou 19% niet conform Reach zijn.
  • In de categorie >1000 ton/jaar voldoet 31% aan de eisen van Reach, is 37% te complex voor een snel oordeel en zou 32% niet conform Reach zijn.

Als dossiers niet op orde zijn, wordt als belangrijkste reden aangegeven dat de registrant onvoldoende heeft verantwoord waarom bepaalde, in het dossier ontbrekende informatie voor zijn stof niet relevant zou zijn, of waarom is afgeweken van de standaardtestvereisten.

Recentelijk heeft Van Veldhoven van Echa informatie ontvangen over registratiedossiers van Nederlandse bedrijven. Zo heeft Echa 350 compliance checks uitgevoerd op dossiers van Nederlandse bedrijven. Bij 121 daarvan is er een besluit naar het bedrijf gestuurd. In die gevallen was Echa van mening dat het dossier tekortkomingen had. De ILT onderneemt dan actie richting het bedrijf, om dat ertoe te zetten de registratie Reach-conform te maken. Dit is in voorkomende gevallen steeds gebeurd, zo schrijft de staatssecretaris.

Kwaliteit verbeteren

Inmiddels lopen er verschillende acties om de kwaliteit van de registratiedossiers te verbeteren. Daarbij zijn allerlei partijen betrokken: Echa, Cefic en het Reach Forum, en in Nederland VNCI, RIVM, Reach Helpdesk, NVWA, ILT en ISZW. Het gaat dan onder andere om betere samenwerking, controle en handhaving.