Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen omgang gevaarlijke stoffen bij Defensie

Print     PDF
Rubriek

Staatssecretaris Visser (Defensie) heeft Kamervragen beantwoord naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur van vrijdag 12 april 2019 over het onderwerp ‘Inspectie tikt Defensie op de vingers voor omgang gevaarlijke stoffen'. Ze benadrukt dat de inspecties van de Inspectie SZW, waarbij de inspectie veschillende waarschuwingen heeft opgelegd, deel zijn van een lopend handhavingstraject. De geconstateerde overtredingen staan niet ter discussie en ze wil ze oplossen en in de toekomst voorkomen.

Verbetertraject

Defensie bevindt zich echter momenteel in een intensief verbetertraject, zoals ook opgenomen in het plan van aanpak ‘Beheersing Chroom-6’. Het traject is in ontwikkeling, waarbij stap voor stap verbeteringen worden doorgevoerd, gericht op het toepassen van de arbeidshygiënische strategie (via A. substitutie, B. technische maatregelen, C. organisatorische maatregelen, D. persoonlijke beschermingsmaatregelen), aldus de staatssecretaris.

Metingen

Visser stelt dat de planning vooralsnog is om eind 2020 de in het plan van aanpak ‘Beheersing Chroom-6’ genoemde maatregelen en daarmee de gedane constateringen opgelost te hebben. Ze onderstreept dat juist ten aanzien van het werken met chroom-6 de laatste jaren bij Defensie veel metingen zijn uitgevoerd, ook om de kwaliteit van de (persoonlijke) beschermingsmiddelen te valideren. Maar Defensie is er nog niet en dat is de reden dat de komende jaren met prioriteit een inhaalslag wordt gemaakt. De consequentie daarvan is wel dat ook bij toekomstige inspecties niet kan worden uitgesloten dat de Inspectie SZW dergelijke bevindingen blijft doen, aldus de staatssecretaris.