Staat van de veiligheid spoor naar Tweede Kamer

Print     PDF

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&M) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de staat van de veiligheid op het spoor. Er is sprake van een lichte toename van het aantal treinen dat door een rood sein rijdt (zogeheten STS-passages) en een stijging van het aantal dodelijke slachtoffers door overwegongevallen.

STS-passages

Na een aantal jaren van daling is het aantal STS-passages in 2017 licht gestegen ten opzichte van 2016: van 100 naar 105. Daartegenover staat dat het aantal gevaarlijke STS-passages iets is afgenomen: van 39 naar 36. De toename van het aantal STS-passages maakt duidelijk dat onverkorte aandacht nodig blijft voor het uitvoeren van de verbetermaatregelen uit het STS-verbeterprogramma. De belangrijkste verbetermaatregelen zijn: ATB-Vv, ORBIT en de verzwaring van het zogenaamde remcriterium.

Vanaf eind 2017 zijn alle circa 400 extra ATB-Vv-installaties op de A2-corridor en op de Brabantroute in gebruik genomen. Voor 2020 is voorzien de realisatie van de aangekondigde extra ATB-Vv-installaties op de trajecten met seinen die toegang geven tot beweegbare bruggen en waar vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt met een risico op een flankaanrijding.

Emplacementen

Verder geeft de staatssecretaris een update over het emplacementenproject en Kijfhoek. Op Kijfhoek wordt onderzocht op welke manier aanvullend maatregelen kunnen worden genomen vanwege de unieke logistieke functie in het spoorgoederennetwerk. Naar aanleiding van een aantal veiligheidsincidenten op Kijfhoek afgelopen zomer, heeft de ILT verscherpt toezicht ingesteld en heeft ProRail aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen.  ILT doet onderzoek naar de verschillende incidenten. ProRail heeft inmiddels opdracht gegeven voor een onafhankelijk extern onderzoek naar onder andere de veiligheidscultuur. Dit onderzoek zal in april 2019 worden afgerond. Als de uitkomsten daartoe aanleiding geven, gaat de staatssecretaris deze ook betrekken bij het bepalen van eventuele maatregelen op andere emplacementen. Voor de in 2019 op de planning staande aanbesteding voor de renovatie van Kijfhoek wordt gezamenlijk bekeken op welke manier aanvullende veiligheidsmaatregelen gerealiseerd kunnen worden, aldus de staatssecretaris.