Spoor- en transportfederaties in België bepleiten overslag weg - spoor

Print     PDF

Febetra en het Belgian Rail Freight Forum lanceren samen een concreet voorstel om de mobiliteit in België te stimuleren. Ze pleiten voor een vergoeding voor transporteurs die hun cargo van de weg naar het spoor overslaan – een handeling die momenteel nog te duur uitkomt. Deze maatregel zou transporteurs kunnen helpen om jaarlijks 750.000 vrachtwagenritten uit de file te halen. De combinatie van weg- en spoorvervoer is volgens beide organisaties hoognodig om de mobiliteit en logistieke voortrekkersrol van België te waarborgen.

Transportmix

In België staat een vrachtwagenbestuurder gemiddeld zo’n 44 uur per jaar vast in het verkeer. Met de 27% toename van het vrachtvervoer tegen 2040 zal dit probleem alleen maar toenemen, aldus Febetra. Daarom zou er werk moeten gemaakt worden van een duurzame en intelligente transportmix, waarbij cargo niet alleen over de weg, maar deels ook per spoor of via het binnenwater vervoerd wordt. Wegvervoerders willen wel een deel van hun vervoer naar het spoor of binnenwater overhevelen, maar moeten die plannen nu opbergen omwille van het kostenplaatje. Goederen naar het spoor overhevelen, vergt immers een extra handeling en dus een extra operationele kosten van gemiddeld 40 euro. Daarnaast zijn ook investeringen in specifieke infrastructuur en materieel nodig.

Multimodaal

Febetra en het Belgian Rail Freight Forum zijn ervan overtuigd dat veel meer wegvervoerders vaker multimodale diensten zouden ontwikkelen op zowel korte- als langeafstandstrajecten als de huidige kostenhandicap weggewerkt wordt. Daarvoor zijn nodig:

  • steunmaatregelen voor wegvervoerders die investeren in aangepaste infrastructuur of materieel, zoals reachstackers, containers, multimodale trailers enz.
  • vergoeding van de overslagkost in de vorm van een cheque van € 40 voor elke unit die een wegvervoerder op het spoor of een andere duurzame modus zet.

Tot slot onderstrepen het Belgian Rail Freight Forum en Febetra dat beide voorstellen een positief effect zullen hebben op de modal shift, de congestie en het milieu.