Shell Pernis weer operationeel

Print     PDF
Rubriek

Sinds 29 juli jl. lag de productie bij raffinaderij Shell Pernis stil, vanwege een stroomstoring. Op 24 augustus waren de herstelwerkzaamheden aan de elektriciteitsvoorziening op Shell Pernis voor het grootste deel afgerond. Vrijwel alle fabrieken zijn weer in gebruik genomen, waar nodig met toestemming van de autoriteiten.

De stroomstoring werd veroorzaakt door kortsluiting met daaropvolgend lokale brand in een hoogspanningsstation. Shell Pernis voert de productie nu geleidelijk weer op.

Het onderzoek naar de achterliggende oorzaken van de kortsluiting is nog in volle gang. Ook de autoriteiten doen onderzoek, waaraan Shell meewerkt. Shell Pernis zegt alle maatregelen te nemen die nodig zijn om herhaling te voorkomen.

Bron