Seminar ontgassen belicht stand van zaken

Op 15 september jl. vond het Seminar 'Terugdringen restdampen binnenvaart' plaats, georganiseerd door onder andere het Havenbedrijf Rotterdam. Op 1 januari jl. geldt een verbod op het ontgassen van restladingdampen van benzeen vanaf binnenschepen in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op 1 januari 2016 zal dit ook het geval zijn voor het ontgassen van bepaalde benzeenhoudende koolwaterstoffen. De verboden zijn opgenomen in de provinciale milieuverordeningen (pmv’s) van de betreffende provincies.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren