RWS: aantal ernstige scheepsongevallen blijft gelijk in 2016

Print     PDF

Het aantal geregistreerde ernstige scheepsongevallen op het binnenwater is in 2016 ten opzichte van 2015 ongeveer gelijk gebleven. Het aantal geregistreerde scheepsongevallen zonder ernstige effecten is in 2016 gestegen. Verbeterde registratie is daar de voornaamste reden voor. Om nog beter inzicht te krijgen in risico’s op de vaarwegen heeft Rijkswaterstaat de Vaar Melder-app gelanceerd, waarmee recreanten en beroepsvaart onveilige situaties op de vaarweg kunnen melden.

In 2016 zijn 164 ernstige scheepvaartongevallen op het binnenwater, inclusief de zeehavens, geregistreerd. Een ongeval wordt als ernstig geregistreerd als er veel schade is; veelal  materiële schade aan schip, lading of infrastructuur, milieuschade, stremming van de vaarweg of (in uitzonderlijke gevallen) doden en zwaargewonden.
In 2016 waren er 7 dodelijke slachtoffers te betreuren bij vijf van de 1314 geregistreerde ongevallen. Daarbij vielen er 3 doden tegelijk bij 1 scheepsongeval. In 2015 was het aantal geregistreerde dodelijke slachtoffers 6.
In 2015 zijn er 159 ernstige scheepsongevallen geregistreerd. Het aantal geregistreerde ernstige ongevallen is daarmee ongeveer gelijk gebleven.

Het aantal geregistreerde ongevallen zonder ernstige effecten op de vaarwegen is in 2016 ten opzichte van 2015 met ruim 30% gestegen naar 1150, dit is vooral het gevolg van een betere registratie. Het aantal geregistreerde scheepsongevallen waarbij zowel beroeps- als recreatievaarders betrokken zijn is dalend. In 2010 en 2011 lag dit aantal nog boven de vijftig. Sinds 2012 schommelt dat aantal tussen de 29 en 40.

Scheepsongevallenregistratie (Rijkswaterstaat)