RTV Noord en Omrop Fryslân: toezicht op containerschepen onvoldoende

Print     PDF
Rubriek

Naar aanleiding van de containerramp met de MSC Zoë hebben RTV Noord en Omrop Fryslân onderzoek gedaan naar veiligheid van containerschepen. Zij melden dat de overheidscontrole op het toepassen van de internationale veiligheidsregels voor de belading van grote containerschepen tekortschiet. Dit heeft tot gevolg dat niet goed geladen schepen op zee bij omstandigheden als slecht weer, onverwachte golfslag of andere factoren extra kwetsbaar zijn. Het onderzoek door beide omroepen is uitgevoerd vooruitlopend op het inmiddels gestarte onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Stabiliteit

Volgens het onderzoek worden zware containers - ondanks wettelijke regels die dit voorschrijven - niet altijd onderin het schip geplaatst. Dit gaat dan ten koste van de stabiliteit. Ook komen de werkelijke gewichten van de containers regelmatig niet overeen met de gewichten die zijn opgegeven.

Weinig toezicht

Verder is er wereldwijd weinig toezicht van de autoriteiten op het vastzetten van de enorme aantallen containers op deze schepen. De inhoud van de containers wordt alleen globaal geregistreerd; gegevens over de exacte inhoud ontbreken vaak, aldus RTV Noord en Omrop Fryslân.