RIVM-rapport Zeer Zorgwekkende Stoffen verschenen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek uitgevoerd in het kader van het project Nationaal Stoffenbeleid: Zeer Zorgwekkende Stoffen: prioriteringsopties voor beleid. Momenteel zijn ongeveer 1400 Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bekend en op een lijst geplaatst.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren