RIVM: concentraties GenX in drinkwater blijven onder richtwaarden

Print     PDF
Rubriek

De concentratie FRD-903  – een stof die wordt gebruikt bij GenX technologie – in  drinkwater overschrijdt de richtwaarden in de toekomst niet, uitgaande van de huidige emissie. Dat blijkt uit een risicoschatting van het RIVM op basis van berekeningen van het drinkwaterbedrijf Oasen. Een richtwaarde geeft aan hoeveel een mens van de stof mag binnenkrijgen zonder daar gezondheidsschade aan over te houden. Het RIVM heeft deze richtwaarde in 2016 berekend. Op dit moment zijn de concentraties ruim onder de richtwaarden FRD 903 in drinkwater. Dat betekent dat het overal veilig is om het drinkwater te drinken.

Veiligheidsmarge

Het RIVM constateert dat de berekende concentraties FRD-903 in het drinkwater op langere termijn net onder de richtwaarde blijven als uitgegaan wordt van de nu toegestane lozing. Bij hogere lozing zou er sprake zijn van overschrijding van de richtwaarde. Dat pleit voor goede monitoring van het oppervlaktewater en om te zorgen dat de concentratie FRD-903 ook in de toekomst onder de richtwaarde blijft.

FRD-903

FRD-903 is een stof die wordt gebruikt bij GenX- technologie, die wordt gebruikt om coatings (fluorpolymeren) te maken. Sinds 2012 gebruikt fabrikant Chemours in Dordrecht de GenX-technologie als vervanging van PFOA. Conform de huidige lozingsvergunning van april 2017 mag de chemiefabriek DuPont/Chemours jaarlijks maximaal 2035 kilogram FRD-903 lozen op de rioolwaterzuivering. DuPont/Chemours is voor de productie van stoffen in 2012 overgegaan op de zogenoemde GenX-technologie. Bij toepassing van deze technologie vormt zich in water de stof FRD-903. De fabriek heeft sinds 2013 een vergunning om maximaal 6400 kg per jaar te lozen op de rioolwaterzuivering van Dordrecht. In de aangepaste vergunning van april 2017 is de toegestane lozing verlaagd tot 2035 kg per jaar. Tot het jaar 2012 gebruikte de chemiefabriek perfluoroctaanzuur (PFOA) .

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft Kamervragen beantwoord over de omgeving van Chemours die sterk vervuild blijkt en minister Schultz van Haegen over het bericht dat GenX in meer drinkwater zit.

Bron