Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen Botlekbrug

Rijkswaterstaat gaat het onderhoud van de Nieuwe Botlekbrug aanpassen aan de hand van praktijkervaringen. Ook wordt een nadere analyse uitgevoerd hoe de brug minder gevoelig kan worden voor storingen die leiden tot uitval van de brug. Ten slotte wordt onderzocht welke ontwerpaanpassingen mogelijk zijn voor kwetsbaar gebleken onderdelen van de brug, zoals het grendelsysteem. De huidige aanpak voor storingsafhandeling wordt voortgezet. Door deze extra maatregelen moeten de storingen verder afnemen en de beschikbaarheid van de (vaar)weg toenemen.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren