Resultaten onderzoek GenX in Helmond bekend

Print     PDF
Rubriek

De gemeente Helmond is bezig met een onderzoek om de omvang van de verontreiniging van GenX in Helmond in beeld te brengen. In november 2017 is er GenX aangetroffen in de rioolwaterzuiveringen in Helmond. Het bedrijf Custom Powders uit Helmond heeft de stof verwerkt in opdracht van het bedrijf Chemours uit Dordrecht. Vanaf november 2017 is er niet meer met de stof gewerkt in Helmond.

Grond en oppervlaktewater

In fase 1 van het onderzoek (november 2018) is onderzocht op welke manier de stoffen vanuit het bedrijf zijn verspreid. Daarnaast is er veldonderzoek gedaan. Hier is gekeken of PFOA en GenX in grond, grondwater, oppervlaktewater en slib op verschillende plekken worden aangetroffen. Het doel hiervan is om een goede inschatting te maken van de maximale omvang van de verontreiniging.

Benedenwinds

Uit de eerste fase van het onderzoek blijkt dat PFOA en GenX inderdaad vooral benedenwinds (dus met de wind mee) van Custom Powders worden gevonden. De
aanname dat de verspreiding via de schoorsteen heeft plaatsgevonden, klopt. Rondom het bedrijf zijn de hoogste concentraties GenX en PFOA gevonden. Hoe verder bij Custom
Powders vandaan, hoe minder van de stoffen er terug te vinden zijn in grond, grondwater, oppervlaktewater en slib. Er is nu een goed beeld van de maximale verspreiding in de overheersende windrichting. 

Moestuingroenten

Het onderzoeksbureau heeft ons op basis van de uitkomsten van de eerste fase  van het onderzoek geadviseerd om vervolgonderzoek uit te voeren. Het doel van de fase 2 is om de omvang van dit gebied in alle windrichtingen nauwkeuriger in beeld te brengen. Tijdens het fase 2-onderzoek is ook het moestuincomplex aan de Sluisdijk onderzocht. Doel is om te bepalen of gewassen uit de moestuinen veilig gegeten kunnen worden. Uit de berekeningen van het RIVM is gebleken dat deze inderdaad veilig gegeten kunnen worden. De berekende waarden liggen onder de zogeheten gezondheidskundige grenswaarden die voor de inname van GenX en PFOA gelden.

Grondwater

Het onderzoeksbureau heeft op basis van de uitkomsten van het fase 2-onderzoek geadviseerd om vervolgonderzoek uit te voeren. De gemeente Helmond zijn inmiddels gestart met de uitvoering van de volgende fase van het onderzoek. Hierbij wordt onderzoek uitgevoerd om de omvang van de grondwaterverontreiniging geheel in beeld te brengen. Ook wordt onderzocht of er sprake is van een algemene 'achtergrondbelasting' van PFOA en GenX in Helmond. Dit laatste is belangrijk om beleidsmatige keuzes te onderbouwen rondom het verwerken van licht verontreinigde grond. De resultaten worden in de loop van 2019 verwacht. 

De rapporten en publiekssamenvattingen van fase 1 en 2 zijn beschikbaar via de website van de gemeente Helmond.