Regelingen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht gewijzigd

In de Staatscourant is regeling nr. IENM/BSK-2011/157181 gepubliceerd, tot wijziging van diverse regelingen inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. De wijzigingen van de desbetreffende regelingen zijn primair van redactionele aard. De inhoudelijke wijzigingen hebben betrekking op de implementatie van de internationale regelgeving en het in overeenstemming brengen van de regelgeving met de bestaande praktijk.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren