Regelgeving VGS 2019 van kracht

Print     PDF

Zoals iedere twee jaar is per 1 januari jl. de internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (VGS) weer herzien. Bij het wegvervoer (ADR), het spoorvervoer (RID) en de binnenvaart (ADN) geldt altijd een overgangstermijn van een halfjaar: tot 1 juli 2019 is de toepassing facultatief en mogen de 'oude' regels nog gehanteerd worden, vanaf 1 juli is de regelgeving ADR/RID/ADN 2019 verplicht.

Zee- en luchtvervoer

Het zeevervoer van gevaarlijke stoffen in verpakte vorm in tanks en tankcontainers, wordt wereldwijd beregeld in de International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code). Ook deze wordt elke twee jaar aangepast. En ook daar is er per 1 januari jl. een nieuwe editie (amendement 39-18) van kracht geworden. Deze is pas verplicht vanaf 1 januari 2020. Bij de IMDG Code geldt dus een overgangstermijn van een jaar. In het luchtvervoer zijn de Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by AIr (ICAO TI) en de IATA Dangerous Goods Regulations (IATA DGR) van kracht. De nieuwe edities (ICAO TI 2019/2020 en IATA DGR 60) zijn - zonder overgangsperiode - direct vanaf 1 januari 2019 verplicht.

Als u wilt weten welke wijzigingen er in het ADR en ADN zijn doorgevoerd, download de (gratis) whitepapers 'Wijzigingen ADR 2019' en 'Wijzigingen ADN 2019'. Voor de overige wijzigingen leest u Gevaarlijke Lading 5 en 6 van 2018. Ook de gratis poster met de belangrijkste wijzigingen in de vervoersregelgeving 2019 is nog steeds te bestellen.

Online beschikbaar

We zijn in afwachting van de officiële Nederlandse vertalingen van ADR, RID en ADN 2019. Zodra die beschikbaar zijn, wordt op deze portal ook de volledige regelgeving ADR/RID/ADN 2019 gepubliceerd; de regelgeving 2017 blijft ter vergelijking ook beschikbaar (voor abonnees van (een van) deze modaliteiten). De tekst van de nieuwe IMDG Code (amendement 39-18) is al op deze portal gepubliceerd, inclusief de Dangerous Goods List in Excel-formaat (voor abonnees die (onder andere) beschikken over de modaliteit 'Zeevervoer'). Dat betekent dat er nu op deze portal twee versies van de IMDG Code beschikbaar zijn:

Daarnaast geeft Sdu de regelgeving ADR en ADN in boekvorm uit, inclusief tabellen:

Ook hiervan zullen de 2019-edities verschijnen nadat de officiële vertalingen van overheidswege beschikbaar zijn gemaakt.