Quickscan spoorvervoer gevaarlijke stoffen gepubliceerd

Print     PDF

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een quickscan laten uitvoeren van de clusteraanpak voor het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. Sinds de inwerkingtreding van de Regeling Basisnet in 2015 zijn er jaarlijks diverse overschrijdingen van de risicoplafonds van het Basisnet spoor. Daarom zoekt het ministerie naar mogelijkheden om de overschrijdingen op het Basisnet spoor op te heffen dan wel te voorkomen. De quickscan was gericht op de mogelijkheden om de vervoersstromen per spoor tussen de chemische clusters, via het voorkomen of verleggen ervan, te reduceren. De centrale vraag was om te onderzoeken welke vervoersstromen van en naar de grote chemische clusters in Nederland zich zouden lenen voor een aanpak gericht op het verleggen of voorkomen van vervoer per spoor. De gedachte hierachter is dat zowel het verleggen als het voorkomen binnen een cluster kansrijker kan zijn als meerdere bedrijven actief zijn met dezelfde stoffen (‘clusteraanpak’).

Grote chemieclusters

In deze quick scan is dus gekeken naar het reduceren van transportbewegingen van en naar de grote chemieclusters in Nederland. Dit zijn:

  • Amsterdam / IJmond
  • Rotterdam / Rijnmond (Botlek, Europoort en Maasvlakte)
  • Zeeland, bestaande uit Sloehaven (Vlissingen) en Kanaalzone (Terneuzen)
  • Moerdijk
  • Delfzijl

Het cluster Chemelot is buiten beschouwing gelaten omdat dit cluster in een ander onderzoek al is geanalyseerd op potentiële mogelijkheden.

Modal shift

Concluderend zijn er in deze quickscan enkele potentiële mogelijkheden geïdentificeerd om vervoersstromen te combineren, een modal shift te ondergaan of productie op locatie te realiseren. Om de praktische haalbaarheid te kunnen verkennen, zal een dialoog met de betrokken bedrijven moeten worden gestart. Als deze potentiële mogelijkheden te realiseren zijn, zal dat slechts op enkele trajecten tot risicoreductie leiden. Er zijn in deze quickscan geen potentiële mogelijkheden voor het verleggen of voorkomen van vervoersstromen gevonden waarmee belangrijke reducties van vervoersstromen kunnen worden gerealiseerd.