PvdD: sneller verbod op varend ontgassen

Print     PDF

Het verbod op 'varend ontgassen' is een stap dichterbij, zo stelt de Partij voor de Dieren (PvdD). Minister Van Nieuwenhuizen (I&W) gaat op verzoek van de Partij voor de Dieren onderzoeken of zij het schoonblazen van tanks door binnenvaartschepen tijdens de vaart eerder dan in 2020 kan verbieden. Ook zegde zij toe het ontgassen maximaal in te perken tot een nationaal verbod geldt. Hoe de minister het ontgassen kan inperken en wanneer zij tot een verbod over wil gaan, zal blijken uit een brief die zij voor het Algemeen Overleg Maritiem op 6 december naar de Tweede Kamer stuurt, aldus de PvdD.

Ondertussen heeft de minister ook de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren beantwoord. Eerder beantwoordde zij vragen van CDA en SP.

In de NRC van 21 november staat een artikel van de woordvoerder van het burgerinitiatief Stop Ontgassen