Provincie Zuid-Holland lanceert interactieve Brzo-kaart

Print     PDF
Rubriek

Vanaf 25 juni is alle openbare informatie over risicovolle bedrijven in Zuid-Holland eenvoudig inzichtelijk en toegankelijk. Provincie Zuid-Holland maakte hiervoor samen met DCMR Milieudienst Rijnmond een interactieve kaart, de BRZO-viewer.

Inspectieresultaten

De interactieve kaart toont de locaties van de ongeveer 120 risicovolle bedrijven. Per bedrijf is alle openbare informatie beschikbaar, waaronder inspectieresultaten, emissiegegevens en risico’s van dat bedrijf. Met de viewer wil de provincie omwonenden en andere belangstellenden nog beter informeren over deze bedrijven.

In Nederland zijn ruim vierhonderd bedrijven aangemerkt als Brzo-bedrijf. Meer dan een kwart daarvan is gevestigd in Zuid-Holland.