Provincie publiceert verslag controle door Omgevingsdienst

Print     PDF
Rubriek

De inspecteurs van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied controleerden op 1 november een Noord-Hollands bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt. De Provincie Noord-Holland heeft een verslag hiervan gepubliceerd, omdat de gedeputeerde milieu namens de provincie aanwezig was.

Nooduitgang

Bewapend met bouwtekeningen, een fototoestel en een notitieblok bekeken drie inspecteurs de verschillende opslaggebouwen en beoordeelden de brandwerendheidseisen. De inspecteur van het team milieu keek onder meer of de opgeslagen gevaarlijke stoffen niet met elkaar kunnen reageren en of er lekbakken zijn, zodat de gevaarlijke stoffen niet in de grond terecht kunnen komen. De inspecteurs van bouwtoezicht beoordeelden onder andere de indeling in brandveilige compartimenten, de brandwerendheid van de gevels en de blusmiddelen. Ook werd gekeken naar de ontruimingsplattegrond en de nooduitgangen.

Handhavingsweek

De inspectie vond plaats in het kader van de Handhavingsweek 2017. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied organiseert deze week ieder jaar. Dit jaar lag de focus op brandveiligheid. De plantmanager van het gecontroleerde bedrijf was tevreden over het bezoek.