Provincie Gelderland steekt in op landelijk ontgassingsverbod

Print     PDF

De Provincie Gelderland reageert op haar website op de berichten in de media en de politiek over varend ontgassen. Omdat het Europese en het landelijke verbod op ontgassen nog niet van kracht was en is, hebben de provincies Gelderland, Zeeland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Frevoland een provinciaal verbod ingesteld. 

Duitse schepen

In Gelderland zou het probleem vooral gaan over Duitse schepen die Nederland binnenvaren om hier te ontgassen. De provincie stelt dat ze weinig tot geen meldingen hiervan heeft binnengekregen. Zij herkent dus ook niet het beeld dat in de media is geschetst dat Duitse tankers elke dag illegaal gevaarlijke stoffen in Gelderland lozen. De provincie gaat deze praktijken nader onderzoeken.

Ontgassingsinstallaties

Verder stelt de provincie dat het provinciale verbod gehandhaafd wordt door de Landelijke Eenheid van de politie. Dit totdat het landelijk verbod ingaat. Samen met andere partijen werkt de provincie Gelderland aan een goede invoering van het landelijk verbod. Daartoe zijn er in Gelderland nu twee initiatieven voor ontgassingsinstallaties.