Provinciaal wegennet vgs Limburg gepubliceerd

In de Staatscourant (2016, 16469) is het Besluit aanwijzing van het provinciaal wegennet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gepubliceerd. Provinciale Staten van Limburg hebben het volgende vastgesteld:
1. Als provinciaal net van wegen bedoeld in artikel 23 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, worden aangewezen de op de bijlagen weergegeven wegen. (De bijlagen zijn bij het besluit gevoegd.)


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren