Programma van CTGG-dag in grote lijnen bekend

Print     PDF

Op 29 november vindt in Maarssen weer de jaarlijkse CTGG-dag plaats. Hoe het programma eruit gaat zien is in grote lijnen bekend. Voor het definitieve programma is het raadzaam de website van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen te raadplegen.

Een van de onderwerpen is de menselijke factor bij ongevallen. Liesbeth van Wagtendonk-Vink (verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en Haagse Hogeschool) gaat in op hoe en waarom mensen fouten maken en hoe we wel van fouten en de rampen die ze veroorzaken kunnen leren om de veiligheid in de toekomst te verbeteren.

Richard van der Weide van Intergo zal ingaan op de lessen die getrokken kunnen worden uit een incident met geduwd rangeren op 28 augustus 2018 in de Rotterdamse haven.

Spoorvervoer staat ook centraal in de bijdrage van John Compas van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Hij gaat in op druppellekkage uit ketelwagens met gevaarlijke stoffen. Op dit moment loopt er een inspectieproject van ILT waarbij bij verladers en vullers wordt nagegaan welke procedure zij gebruiken voor het vullen van ketelwagens en of deze afdoende is om druppellekkages te voorkomen.

Ervaringen met e-learning bij vervoer gevaarlijke stoffen is een onderwerp dat Jolanda Neeft van de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten behandelt.

Op 9 februari jongstleden ontstond er veel ophef over een tankcontainer met het product petrolad. Een tankcontainer met deze stof was aan het afblazen. Vervolgens ondervond een groot deel van Nederland stankklachten. De bestrijding van het incident en de leermomenten voor verladers en vervoerders over onder andere de informatievoorziening worden gedeeld door Henk van Wetten (Veiligheidsregio Rotterdam/Rijnmond) en Leendert-Jan Bron (officier van dienst van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid).

De Nederlandse bijdrage aan het internationale overleg over de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen komt aan bod in een presentatie van 2020 Henk Langenberg van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Bron: https://www.ctgg.nl