PGS aangepast aan Omgevingswet

Print     PDF
Rubriek

Alle PGS-richtlijnen worden aangepast aan de nieuwe Omgevingswet. Enkele PGS-richtlijnen worden eerst nog als interim versie gepubliceerd. Het gaat om PGS 12, 15, 31 en 33-2.

De Omgevingswet wordt begin april 2020 naar Brussel gestuurd ter notificatie aan de Europese Commissie. Het doel van deze notificatie is het voorkomen dat landen nieuwe wetten en regels invoeren die het vrije verkeer van diensten en goederen binnen de EU belemmeren. Omdat het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) verwijst naar PGS-richtlijnen, zullen deze ook mee naar Brussel moeten. Voor een aantal PGS-richtlijnen lukt het niet om deze op tijd in de nieuwe stijl gereed te hebben.

Daarom is besloten om deze richtlijnen als interim versie te publiceren en vervolgens de tijd te nemen om deze richtlijnen met een gedegen proces in nieuwe stijl af te ronden. Kenmerken van de interim versie zijn:

  • De maatregelen zijn inhoudelijk gelijk aan de huidige PGS-en.
  • Tegenstrijdigheden met wetgeving zijn verwijderd.
  • De teksten sluiten aan op de nieuwe Omgevingswet.
  • Maatregelen die al in directwerkende wetgeving zijn geregeld, zijn verwijderd.
  • De wettelijke grondslagen, zoals betreffende arbeidsveiligheid, brandveiligheid, omgevingsveiligheid en brand- en rampenbestrijding, zijn bij de maatregelen weergegeven.

Voor PGS 15 is er al een externe commentaarronde voor de nieuwe stijl gestart. Mogelijk volgt er in de loop van 2020 nog een tweede commentaarronde ten behoeve van PGS 15 Nieuwe Stijl als er veel is veranderd ten opzichte van het huidige concept van deze richtlijn.

Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen