Overzicht nieuwe NEN-normen gepubliceerd

Print     PDF
Rubriek

In de Staatscourant (2018, 51432) is een overzicht gepubliceerd van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode van 9 augustus 2018 tot en met 6 september 2018. Enkele nieuwe normen zijn:

  • NEN-EN 14596:2018 en: Tanks voor transport van gevaarlijke stoffen – Bedieningsapparatuur voor tanks – Noodveiligheidskleppen;
  • NEN-EN 17110:2018 en :Tanks voor het vervoer van gevaarlijke goederen – Bedieningsuitrusting voor tanks – Meerwegafsluiter voor beluchting en ontluchting;
  • NEN-ISO 16111:2018 en: Verplaatsbare apparatuur voor opslag van gassen – Waterstof omkeerbaar geabsorbeerd in metaalhydride.