Overzicht Brexit-scenario's voor chemische bedrijven

Print     PDF
Rubriek

Op 30 maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk naar verwachting de Europese Unie verlaten. Het VK heeft dan geen Reach-verplichtingen meer aan de EU. Op de website chemischestoffengoedgeregeld.nl van de Rijksoverheid wordt een aantal scenario's op een rijtje gezet voor bedrijven die met het VK in chemische stoffen handelen. Zo wordt er onder andere ingegaan op de volgende mogelijke situaties:

  • Ik ben in het Verenigd Koninkrijk gevestigd en lever stoffen aan EU-ondernemingen.
  • Ik ben in het Verenigd Koninkrijk gevestigd en lever geen stoffen aan EU-ondernemingen.
  • Ik ben in de EU gevestigd en lever chemische stoffen in het Verenigd Koninkrijk.
  • Ik ben in de EU gevestigd en bestel chemische stoffen in het Verenigd Koninkrijk.
  • Ik ben in de EU gevestigd en bestel geen chemische stoffen in het Verenigd Koninkrijk.