Operationeel overleg spoorvervoer gevaarlijke stoffen

Print     PDF

Op 10 april organiseerde de VNCI samen met DB Cargo en ProRail voor de zevende keer haar jaarlijkse bijeenkomst met alle stakeholders over het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. De timing was precies goed, want vorige maand meldde ProRail in haar jaarverslag dat het aantal incidenten licht is gestegen: van 41 in 2016 naar 43 in 2017.

Treinbotsing Tilburg

Onder leiding van dagvoorzitter Henk Bril van SABIC lieten diverse sprekers hun licht schijnen over de operationele knelpunten bij het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. Ingenieurs- en adviesbureau Antea gaf een exposé over het kosten-baten-onderzoek naar een aanbeveling van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV), bedoeld om de effecten van een treinbotsing waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, zoals die plaatsvond bij in Tilburg in 2015, te beperken. De  baten van de maatregelen blijken in de praktijk niet op te wegen tegen de kosten. Het definitieve rapport zal binnenkort verschijnen.

Druppellekkages

De ILT gaf een toelichting op het inspectieproject dat na de zomer van start gaat om het aantal druppellekkages terug te dringen. Daarbij zal de nadruk komen te liggen op controles bij zowel het laden als het lossen van ketelwagens. De ILT zal vooral kijken of de procedures adequaat zijn en consequent worden nageleefd door de bedrijven.

DB Cargo lichtte haar ervaringen met de fluctuaties in het aantal incidenten gedurende het jaar toe, waarbij de vraag gesteld werd in hoeverre het weer invloed heeft op het optreden van lekkage(s). Tevens werd bekend dat het nieuwe meldingsformulier dat ProRail en de vervoerders al gebruikten om incidenten te melden, nu ook gedeeld gaat worden met verladers en ontvangers. Dit zal een beter inzicht geven in de oorzaken van incidenten.

Groene knop

ProRail gaf een nadere toelichting op de ‘groene/rodeknop-procedure’, die een differentiatie aanbrengt in de mate van opschalen bij incidenten en het stilleggen van het overige treinverkeer bij incidenten. Die procedure geldt al voor het Rotterdamse havengebied en zal nu ook uitgerold worden naar Kijfhoek. Verder lichtte ProRail ook de technische ontwikkeling van het W-LIS-systeem (Wagen-Lading Informatie Systeem) nader toe. Dit systeem geeft zeer nauwkeurige informatie over de locatie van ketelwagens met gevaarlijke stoffen op emplacementen. Daarmee kunnen de hulpverleners een incident beter en sneller bestrijden. ProRail voert op de testlocatie Botlek succesvolle testen uit.

Kenbare gebreken

Als laatste gaf Henk Bril een toelichting op de maatregelen die SABIC genomen heeft naar aanleiding van het OVV-rapport over de treinbotsing in Tilburg en lichtte hij de Engelse vertaling van de uitgave ‘Vervoer gevaarlijke stoffen kenbare gebreken ketelwagens‘ nader toe.

Bron