Ontwikkelingen regels rangeerterreinen

Burgemeester Dominic Schrijer van Zwijndrecht verwacht dat de veiligheidsregels voor rangeerterreinen in Nederland strenger worden. De Raad van State deed onlangs extra veiligheidseisen teniet die de provincie Zuid-Holland had ingesteld voor rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. ProRail had bezwaar gemaakt tegen deze eisen. De Raad van State bepaalde dat lokale autoriteiten geen extra veiligheidseisen mogen stellen. De nationale overheid is hier wel toe bevoegd.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren