Ontwerptekst ontgassen in CDNI ge-evalueerd

In december 2016 heeft de Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) van het CDNI de ontwerptekst voor internationaal afgestemde voorschriften voor het ontgassen in de binnenvaart besproken. Daarbij is rekening gehouden met de resultaten van de openbare raadpleging die deze zomer heeft plaatsgevonden. De CVP gaat ervan uit dat de ontwerptekst in de eerste helft van 2017 afgerond kan worden en op 22 juni van dit jaar ter goedkeuring aan de CVP kan worden voorgelegd.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren