Ontgassingsverbod Noord-Holland gepubliceerd in PMV

In het Provinciaal Blad van de Provincie Noord-Holland is de Provinciale Milieuverordening (PMV) Noord-Holland gepubliceerd. Daarin is een verbod op varend ontgassen in de binnenvaart opgenomen. Dit verbod betreft de restladingdampen van de volgende stoffen:
- benzeen (UN-nummer 1114);
- ruwe aardolie (UN-nummer 1267) voor zover met meer dan 10% benzeen;
- aardoliedestillaten N.E.G. met meer dan 10% benzeen of aardolieproducten N.E.G met meer dan 10% benzeen (UN 1268);
- brandstof voor straalvliegtuigen met meer dan 10% benzeen (UN 1863);

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren