Onderzoeksrapport VGS-voorvallen Luchtmacht aangeboden

Print     PDF

Minister Bijleveld en staatssecretaris Visser van Defensie hebben het interne onderzoeksrapport van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK - mei 2017) over voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen aan de Tweede Kamer aangeboden. Naar aanleiding van dat rapport had de vakbond voor defensiepersoneel gepleit voor nader onderzoek bij de hele krijgsmacht naar het veiligheidsbeleid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Plan - Do - Check - Act

De bewindslieden stellen dat dit rapport gezien moet worden in het kader van een reguliere verbetercyclus (de Plan-Do-Check-Act-cyclus), die is bedoeld om de bedrijfsvoering te verbeteren. In 2017 zijn 4.884 meldingen van voorvallen in het systeem gedaan. Deze meldingen zijn van zeer uiteenlopende aard en worden ingedeeld naar ernst. Categorie 1 zijn voorvallen die bijvoorbeeld niet leiden tot verzuim. Meldingen in categorie 4 zijn de meldingen waarbij sprake is van ernstig blijvend letsel of dodelijke slachtoffers.  De meldingen in deze categorieën hebben in 2017 geleid tot vijftien onderzoeken.

Veiligheidsadviseur

Het rapport over het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht moet in deze context worden geplaatst, aldus de bewindslieden. Het uitvoeren van dit soort onderzoek maakt deel uit van de bedrijfsvoering. De organisatie leert hiervan en treft verbetermaatregelen. Aan de aanbevelingen zoals verwoord in het rapport wordt op dit moment opvolging gegeven. Zo zijn er bij ieder luchtmachtonderdeel inmiddels Veiligheidsadviseurs Gevaarlijke Stoffen aangesteld. De aandacht voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in het primair proces wordt zichtbaar in het toegenomen aantal ontheffingen dat bij de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) wordt aangevraagd en onder stringente voorwaarden door de MLA wordt toegewezen. De MLA heeft geen extra maatregelen op hoeven leggen.

De minister en staatssecretaris van Defensie zullen voortaan in het jaarverslag van Defensie een overzicht opnemen van het aantal en het type meldingen van voorvallen.