Onderzoek Tata Steel: risico's grafiet waarschijnlijk gering

Print     PDF
Rubriek

Bij de verwerking van ROZA en Converterslak bij Tata Steel in Wijk aan Zee zijn er incidenteel stofemissies van grafiethoudend stof naar de omgeving. Dit stof komt neer in de omgeving van Tata Steel. In de bebouwde omgeving wordt dit zichtbaar als een zwart glimmend stof. Bewoners uit de directe omgeving, met name Wijk aan Zee, maken zich zorgen over hun gezondheid als gevolg van dit stof van ROZA- en Converterslak. Tata Steel heeft laten onderzoeken of de neerslag van dit stof van ROZA- en Converterslak een effect kan hebben op de gezondheid. Het onderzoek is uitgevoerd door Royal HasKoningDHV.

Inhalatie

Wanneer er bij het verwerkingsproces van ROZA- of Converterslak (fijn)stof vrijkomt, zou dit kunnen leiden tot inhalatie van materiaal. Afhankelijk van de deeltjesgrote kan dit mogelijk leiden tot gezondheidseffecten. Op dit moment kan de daadwerkelijke inhalatoire blootstelling aan individuele componenten, en de daaraan verbonden risico’s op basis van de beschikbare gegevens niet worden geschat. Hoogstwaarschijnlijk zijn de gezondheidsrisico’s klein, omdat de blootstellingen beperkt zullen zijn. Daarnaast zijn de deeltjes in de grove neerslag te groot om diep in de longen terecht te komen, aldus het rapport van Royal HasKoningDHV. 

Neerslag

Nauwkeurige stofmetingen (luchtsampling) van de individuele componenten, alsmede de deeltjesgrootte van het stof ten tijde van de uitstoot (zowel aan de bron, als meting op locatie), zijn nodig om het risico goed in te schatten. Daarnaast kan gezondheidsmonitoring van omwonenden een beter beeld geven van de effecten.
Dermale en orale blootstelling aan Slak-componenten zou mogelijk kunnen optreden wanneer dit via neerslag of vervuilde oppervlakken op de huid, en vervolgens in de mond terecht komt. Verwacht wordt dat de hoeveelheden die via deze routes worden opgenomen minimaal zijn. Helaas kan ook de daadwerkelijke blootstelling aan deze componenten (in µg of mg), op basis van de beschikbare informatie, niet worden ingeschat. Voor een specifieke risicobeoordeling zal een verdere nauwkeurige
blootstellingsanalyse moeten plaatsvinden.

Rapport 'Roza en Converterslak' (Royal HasKoning i.o.v. Tata Steel)