Onderzoek strafrechtelijke afwikkeling Vuurwerkramp gepresenteerd

Print     PDF
Rubriek

Vandaag, 20 juni, zijn de resultaten van het onderzoek naar de strafrechtelijke afwikkeling van de Vuurwerkramp door onderzoeker Paul van Buitenen gepresenteerd in perscentrum Nieuwspoort. Vier jaar lang is intensief onderzoek gedaan naar de afwikkeling van deze Vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000.

Misleid

Het onderzoek en de rapportage is uitgevoerd en opgesteld in opdracht van het bestuur van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders door voormalig Europarlementariër en lid van de Expertgroep Klokkenluiders, Paul van Buitenen. Een van de belangrijkste conclusies is dat het Openbaar Ministerie de rechterlijke macht systematisch heeft misleid. 
Dit niet alleen in de strafzaak tegen de vermeende brandstichter, de inmiddels overleden André de Vries uit Enschede, maar ook in de strafzaak tegen de directie van het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks. De rechterlijke macht heeft geen aanleiding gezien om eigen onderzoek te verrichten naar het waarheidsgehalte van bewijsmiddelen die werden aangevoerd door het Openbaar Ministerie. 

Foute classificatie

De NOS meldt dat de brandweer volgens het onderzoek de brand in strijd met de regelgeving en de gevarenaanduidingen te lijf zou zijn gegaan. Dat heeft er mogelijk toe bijgedragen dat er een massa-explosie plaatsvond. Ook blijkt uit het onderzoek dat Rudi Bakker, destijds een van de twee directeuren van het vuurwerkbedrijf SE Fireworks, mogelijk niet te veel en te zwaar vuurwerk in huis had, zoals het gerechtshof concludeerde. Volgens Van Buitenen klopt de classificatie van zwaar en licht vuurwerk die de overheid aanhield namelijk niet. De regelgeving voor vuurwerk zou rond 2000 niet in orde zijn geweest. Ook zou de rijksrecherche bewust een aantal verklaringen uit onderzoek naar de ramp hebben weggelaten, ten koste van Bakker.

Naar aanleiding van het onderzoek dient Bakker, die veroordeeld was voor de vuurwerkramp, opnieuw een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad. Hij werd in 2003 in hoger beroep tot een gevangenisstraf van een jaar veroordeeld, onder meer voor dood door schuld.

Over de complexiteit van veiligheidsregelgeving voor gevaarlijke stoffen - ook aangaande vuurwerk - is geschreven in Gevaarlijke Lading 5-2016 en 1-2017. In het komende nummer (4-2018) komt een artikel over regelgeving in relatie tot de Vuurwerkramp (voor tijdschriftabonnees).