Onderzoek naar brandonderhoudendheid van verwarmde brandbare vloeistoffen

Het RIVM gaat in opdracht van de NEN onderzoeken of de methode voor het bepalen van de brandonderhoudendheid van verwarmd opgeslagen vloeistoffen van klassen 3 en 4 wel valide is. Uit literatuuronderzoek blijkt dat verwarmd opgeslagen vloeistoffen in bepaalde omstandigheden al bij veel lagere temperaturen dan het vlampunt te ontsteken zijn en kunnen leiden tot een zelfonderhoudende brand. Dit is dus anders dan de voorgeschreven testmethode doet vermoeden. De methode zou daardoor schijnveiligheid bieden.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren