OM eist gevangenisstraf voor chemicaliëntransporten voor drugs

Print     PDF
Rubriek

Het Landelijk Parket heeft in de rechtbank Oost-Brabant gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist tegen een samenwerkingsverband van negen verdachten in Vogelsberg, een omvangrijk onderzoek naar meerdere bestellingen en transporten van chemicaliën voor de productie van synthetische drugs. Ook eist het OM ontnemingsvorderingen tot maximaal 1.8 miljoen euro wederrechtelijk verkregen voordeel. De verdachten zijn mannen tussen de 28 en 62 jaar en van geboorte afkomstig uit Venlo, Arnhem, Venray, Helmond, Goirle, Roermond, Dordrecht en Vierlingsbeek.

Drugslabs

Het Landelijk Parket (OM) is eind 2015 het onderzoek Vogelsberg gestart. Op basis van onder meer rechtshulpverzoeken aan België, uitgevoerde observaties en aangetroffen drugslabs, heeft het OM in Nederland goed zicht gekregen op het handelen van de verdachten. Het OM verdenkt de negen verdachten van het, in wisselende onderlinge samenstelling, doen van diverse bestellingen en het uitvoeren van diverse transporten van chemicaliën tussen eind september 2015 en half januari 2016.

Volgens het OM was sprake van een uitwisselbaarheid van rollen en een nauwe onderlinge samenwerking tussen verdachten. Te denken valt aan een aansturende rol, het als chauffeur transporteren van grote hoeveelheden chemicaliën, het als facilitator regelen van loodsen of opslagboxen, etc. Verdachten hebben ieder hun rol genomen in de invoer van een enorme hoeveelheid chemicaliën ten behoeve van de productie van synthetische drugs.

Valse vervoersdocumenten

Het totale dossier van het omvangrijke onderzoek Vogelsberg omvat tien zaakdossiers over de diverse transporten van uiteenlopende chemicaliën tussen 22 september 2015 en 18 januari 2016 die aan (telkens enkele) verdachten te relateren zijn. Onder meer transporten met zoutzuur, mierenzuur, caustic soda en zwavelzuur zijn door verdachten, in wisselende onderlinge samenstelling, georganiseerd. De bestemmingen van de transporten waren onder andere Echt, Veldhoven, Veen, Eersel, Waalre, Waalwijk, Eersel, Overloon en Wijchen. De verdachten vervoerden de chemicaliën in gehuurde vrachtauto’s en busjes, al dan niet voorzien van valse vervoersdocumenten, zonder etiketten en andere veiligheidsmaatregelen.

Vrijdag 23 maart is de derde zittingsdag in de zaak en staan zes pleidooien op de planning. Op 6 april is het laatste woord aan de verdachten. De rechtbank denkt op 20 april uitspraak te doen.