OM eist boete tegen DB Cargo

Print     PDF

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Rotterdam in twee strafzaken in totaal 130.000 euro boete geëist tegen goederenvervoerder DB Cargo Nederland B.V. (voorheen: DB Schenker) voor het niet naleven van de regels en eisen die worden gesteld aan het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen op het spoor.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals Chloor, Olie, Ammoniak, Waterstofperoxide, Ethyleenoxide met stikstof en Acrylnitril brengt bijzondere gevaren met zich mee. Er zijn in Europees verband regels afgesproken waar vervoerders van de gevaarlijke stoffen zich aan dienen te houden.

Afwijkingen

Uit onderzoek door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) komt naar voren dat de goederenvervoerder in maart 2013 twee maal een afwijking groter dan vijf minuten van de dienstregeling op het spoor, niet heeft gemeld met betrekking tot een trein met Chloor. Het melden van afwijkingen van dienstregelingen groter dan vijf minuten is in zo’n geval verplicht, opdat hulpdiensten in geval van nood een precieze inschatting kunnen maken waar welke gevaarlijke stoffen zich op het spoor bevinden. Zij kunnen dan maatregelen nemen om eventuele schade en risico’s voor mens en omgeving te beperken. Daarnaast bleek bij controles van treinen met gevaarlijke stoffen op diverse rangeerterreinen door ILT uitgevoerd in 2014 en 2015, dat lijsten met daarop de gevaarzetting van gevaarlijke stoffen in de wagons, onvolledig of niet aanwezig waren op dat rangeerterrein. In januari 2015 ontbraken ook de lijsten met daarop de uitgevoerde controles van wagons met gevaarlijke stoffen op het rangeerterrein Kijfhoek bij Zwijndrecht.  Die wagons moeten iedere acht uur gecontroleerd worden om de risico’s dat er iets fout gaat met de wagons tot een minimum te beperken. Daarnaast constateerde de ILT bij twee controles in juni 2015 dat het bedrijf wagons met gevaarlijke stoffen die geparkeerd stonden op hetzelfde rangeerterrein, niet iedere acht uur had gecontroleerd.

De afgelopen twee jaar heeft de ILT bij het checken van parkeercontroles geen nalatigheden meer geconstateerd.